DEFEKTOLOGIJA

Pregledi defektologa-rehabilitatora. Prevencija, dijagnostika i tretman razvojnih i stečenih poremećaja kod dece.

– problemi motorike i psihomotorike
– neujednačen (disharmoničan) razvoj
– problemi govora
– poremećaji autističnog spektra
– hiperaktivnost (ADHD sindrom)
– cerebralna paraliza
– mentalna retardacija, Down sindrom
– poremećaji pažnje, pamćenja i učenja
– preventivno korektivne vezbe za deformitete kičmeng stuba i stopala
– dispraksija (“nespretno”dete)

Razvojna procena dece predškolskog uzrasta

Razvojno savetovalište.

Obratite nam se :
– ako je Vaša beba prevremeno rodjena
– ako je Vaša beba rodjena iz rizične trudnoce
– ako je u Vašoj porodici bilo dece sa problemima u razvoju
– ako je Vaša beba rodjena sa niskom ocenom (APGAR skor manji od 8)
– ako je Vaša beba reanimirana na rodjenju i ako je boravila na odeljenju intenzivne ili poluintenzivne nege
– ako je beba po rodjenju hipoksična, hipotonična ili je imala moždano krvarenje
– ukoliko je kod bebe registrovana neka od urodjenih deformacija

jer svi navedeni faktori mogu negativno uticati na pravilan i zdrav razvoj Vašeg deteta.
Rana defektološka dijagnostika i stimulativni tretman kao i edukacija i savetovanje roditelja za rad u kućnim uslovima.

Čekamo Vas u Centru!

Za zakazivanje pregleda i dodatne informacije pozovite: +381 64 3259377 ili + 381 31 512090