ANESTEZIJA

Slika zaposlenog

Dr Rade Mijailović anesteziolog

Slika zaposlenog

Dr Bratislava Nikitović

Button icon

Anesteziolog iz Opšte bolnice Užice. Možete zakazati preglede u okviru preoperativne pripreme ili u okviru terapije bola u našim Dijagnostičkim centrima u Požezi i Užicu.

Sofija Brujić

Dr Sofija Brujić, anesteziolog

Button icon

Opšta bolnica Užice.